Centrum voor Parodontologie en Orale Implantologie
Prof. Dr. Jan Cosyn

Welkom op de website van het Centrum voor Parodontologie en Orale Implantologie van Prof. Dr. Jan Cosyn en medewerkers. U kan bij ons terecht voor de verzorging van tandvleesproblemen en het plaatsen van implantaten.

Onze visie bestaat erin om in nauw overleg met u en de verwijzende (tand)arts een behandelingsplan op te stellen. Het uitwerken en in praktijk omzetten van dat plan met een duurzame oplossing voor uw klachten beschouwen wij als onze missie. Het eerste consult is een moment waarom heel wat informatie wordt verzameld dat belangrijk is bij het opstellen van een behandelingsplan.

Nadat u uw goedkeuring heeft gegeven voor een behandelingsplan dat beantwoordt aan uw esthetische en functionele verwachtingen, worden één of meerdere afspraken gepland voor behandeling. In ons centrum gaat bijzonder veel aandacht uit naar hygiëne en steriliteit. Bovendien worden wetenschappelijk gefundeerd behandelingen uitgevoerd. We zijn ervan overtuigd dat beide aspecten van cruciaal belang zijn voor een voorspelbare en duurzame oplossing voor uw klachten.