Bel voor een afspraak +32 (0) 496 10 01 21 of contacteer ons
$$

Voorlopige restauraties

Voorlopige restauraties zijn essentieel om het tandvlees tijdens de helingsfase in de goede richting te sturen met het oog op een optimaal esthetisch resultaat.

Voor het maken van een voorlopige restauratie dient een afdruk te worden genomen. Traditioneel gebeurt dit met afdrukpasta, hetgeen patiënten doorgaans minder aangenaam vinden. We beschikken vandaag in ons centrum over een intra-orale scanner om een digitale afdruk te nemen.

Voorlopige restauraties op implantaten worden in het labo of aan de stoel gemaakt. Doorgaans worden ze in kunsthars vervaardigd hetgeen toelaat om makkelijk materiaal weg te nemen of toe te voegen in functie van een optimale sturing van het tandvlees. Dit is niet mogelijk met definitieve kronen vervaardigd uit porselein.

planning1
resultaat2

Het voorbeeld 1 illustreert de dynamiek die voorlopige restauraties toelaten. Merk op dat het tandvlees te laag zit ter hoogte van één kroon (gele lijn). De voorlopige kroon wordt verwijderd en verder uitgebouwd. Hierdoor kan het tandvlees op het juiste niveau worden gebracht en geëindigd worden met een symmetrisch resultaat 2.